فیلتر قویترین فروشندگان حقیقی

فاکتوری برای بررسی شدت ترس سهامداران حقیقی به نگهداری سهم؛

محاسبه

حاصل تقسیم حجم فروخته شده توسط حقیقی ها به تعداد معاملاتی که این فروش ها اتفاق افتاده است.

Posted in راهنما, فیلترساده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.