فیلتر اندیکاتور RSI , MFI , Stock اشباع فروش

منطقه اشباع فروش به این معناست که به علت رفتار هیجانی سهامداران در فروش، قیمت سهم افت زیادی داشته است. افت هم زمان هر سه اندیکاتور و قرار گرفتن در ناحیه اشباع فروش، احتمال پائین آمدن قیمت را کاهش می دهد.

شرایط

اندیکاتور RSI کمتر از 30 باشد

اندیکاتور MFI کمتر از 20 باشد

اندکاتور stochastic کمتر از 20 باشد

کاربرد

موقعیت اشباع فروش رفتارهای هیجانی کمتری دارد. به این معنا که هم احتمال ریزش یکباره در سهم کم هست و هم احتمال صعود یکباره. بنابراین، این موقعیت ها از جهت کم ریسک بودن مورد توجه هستند و باید در واچ لیست داشته باشیم تا زمانی که تحرکات مثبت در سهم دیده شود و روند نزولی کاملا متوقف شود.

Posted in راهنما, فیلتر پیشرفته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.