فیلتر میانگین متحرک مرتب و قدرت خریدار

یافتن نمادهایی در روند صعودی حمایت دارند.

شرایط

اگر میانگین متحرک های سهم مرتب باشد (طبق فیلتر «میانگین متحرک مرتب»)

قدرت خریدار به فروشنده بزرگتر از یک باشد

خرید حقیقی بیش از 10 درصد ارزش معاملات روز باشد

کاربرد

یافتن نمادهایی در روند صعودی حمایت دارند.

Posted in راهنما, فیلتر پیشرفته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.