فیلتر کندل چکش

اگر کندل، بدنه کوچکی نسبت به سایه داشته باشد و بدنه در لبه بالایی کندل قرار داشته باشد.

ظاهر کندل چکش
انواع کندل چکش با بدنه صعودی و نزولی

کاربرد

در الگوی چکش، نشانه تغییر روند نزولی به صعودی است

در الگوی مرد دار آویز نشانه تغییر ورند صعودی به نزولی است

Posted in راهنما, فیلتر پیشرفته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.