فیلتر هوشمند بورس

در مورد بورس و ارز دیجیتال سؤالی داری؟

خدمات

مطالب تصادفی

گزارش بازار بورس 19 دی

بازار منفی و عرضه زیاد شروع شد. نیمه دوم کمی تقاضا بیشتر شد و قدرت خریدار افزایش پیدا کرد. امروز هم گروه خودرو و بانک تقاضای زیادی داشتند. درآمد ثابت

ادامه مطلب...