گزارش بازار بورس 24 مهر

بازار  خیلی خوب شروع شد و شاخص به سرعت 30 هزار واحد رشد کرد. ورود پول حقیقی خوبی اتفاق افتاد. نیمه دوم عرضه بیشتر شد ولی روند صعودی شاخص ادامه پیدا کرد. ارزش صف های خرید تقریبا 6 برابر صف فروش شد. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی زیادی داشتند. الگوهای صعودی و نمادهای مثبت […]

ادامه مطلب...

روند بازار بورس شنبه 25 بهمن 99

نیمه اول بازار با شروع اعمال قانون دامنه نامتقارن، انتظار بازار مثبتی رو داشتیم. شاخص 5 دقیقه اول بیش از 20 هزار واحد مثبت شد نمادهای بالای قیمت پایانی خیلی زیاد بودند گروه بانک حمایت کمتری داشت و گروه فلزات صف خرید قابل توجه به دلیل فاصله از قیمت پایانی، نوسان در قیمت ها رخ […]

ادامه مطلب...