تحلیل وضعیت بازار سرمایه 8 آذر 1401

گزارش وضعیت بازار بورس در ۸ آذر ۱۴۰۱

طبق انتظار بازار متعادل بود و مثل روزهای قبل نمادهای کوچکتر و شاخص هم وزن رشد بیشتری داشتند. حمایت در پالایشی ها شاخص را رشد داد. در ادامه قدرت خریدار، نمادهای مثبت زیاد شدند و الگوهای کندلی صعودی زیادی شکل گرفت و ارزش صف های خرید بیش از ۴۰۰ میلیارد و دو برابر ارزش صف […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۲ آبان ۱۴۰۱

طبق پیشبینی دیروز بازار متعادل ممراه با افزایش عرضه را انتظار داشتیم که بازار هم به همین ترتیب پیش رفت. در میانه راه کمی تقاضا افزایش یافت ولی تغییر ورند ایجاد نشد. شاخص هم وزن هم علیرغم تلاش زیاد منفی بسته شد. گروه فلزات بیشترین عرضه را داشتند و فولاد و فملی بیشترین تاثیر منفی […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۶ آبان ۱۴۰۱

هیجان خرید امروز هم ادامه داشت و بازار بسیار مثبت بود طوری که نزدیک ۷۰۰ نماد مثبت معامله می شدند و شاخص هم وزن رشد بی سابقه ای را تجربه کرد. ورود پول حقیقی، خروج پول از درآمد ثابت ها و ارزش معاملات نزدیک 7 همت از مهمترین رویدادهای بازار امروز 16 آبان بودند. مواجهه […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۱۹ مهر

بازار بهتر از انتظار و مثبت بود ولی با ارزش معاملات پایین. مثبت ترین گروه لاستیک و منفی ترین رایانه بود. نمادهای مشکوک به ورود پول هوشمند امروز هم زیاد بودند. نیمه دوم بازار نمادهای فولاد و فملی رشد کردند و در همراهی با شپنا شاخص را رشد داند. ارزش معاملات هنوز کافی نیست. پیشبینی […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 23 فروردین

بازار با عرضه شدید شروع کرد. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. بیشترین تاثیر منفی را فولاد و فملی بر شاخص داشتند. شاخص حمل و نقل بیشترین افت را داشت. تنها شاخص مثبت، ذغال سنگ بود. خروج پول حقیقی خیلی زیاد بود. به عبارت دیگر، حقوقی ها خرید زیادی داشتند. شاخص کل 33000 واحد […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 14 فروردین

بازار مثبت شروع کرد و خیلی خوب پیش روی کرد. خساپا امروز هم جلوداری کرد ولی تنها نبود، فولاد و فملی هم صف خرید شدند و شاخص را به سرعت رشد دادند. درآمد ثابت ها خروج پول زیاد و کم نظیری داشتند. کلیت بازار هم ورود پول حقیقی قابل توجهی داشت. نمادهایی که در محدوده […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 17 بهمن

طبق پیش بینی بازار منفی شروع کرد و پر عرضه ادامه داد. خروج پول حقیقی زیاد بود. در واقع حقوقی ها خرید زیادی کردند. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. نمادهای فولاد، فملی، وبصادر حمایت حقوقی زیاد و مشکوکی داشتند. شاخص کل 22 هزار واحد افت کرد. شاخص هم وزن افت 6200 واحدی […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 9 بهمن

بازار با حمایت و رشد 4 هزار واحدی شاخص شروع کرد. پالایشی ها حمایت بیشتری داشتند و زودتر صف خرید شدند. بعد از شتران شپنا، فولاد و فملی خودرو هم صف خرید شد. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی خیلی زیادی داشتند. شاخص کل 29600 واحد رشد کرد و به 1258 هزار واحد نرسید. شاخص […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 6 بهمن

در ادامه حمایتهای دیروز و اخبار منتشره، بازار با حمایت نسبی شروع کرد. پالایشی ها حمایت بیشتری داشتند و زودتر صف خرید شدند. در ادامه عرضه بیشتر شد ولی تقاضا غلبه کرد و شاخص رشد کرد. بعد از صف خرید شدن فارس، فولاد و فملی، خودرو هم صف خرید شد. کمی ورود پول حقیقی و […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 30 آذر

بازار مثبت شروع کرد و شاخص به آرامی رشد کرد. الگوهای صعودی زیادی شکل گرفت. تعداد نمادهای مثبت به بیش از 500 نماد رسید. شپنا و فملی، ساعت پایانی بازار صف خرید شدند. شاخص کل 17 هزار واحد رشد کرد و به 1318 هزار واحد رسید. شاخص هم وزن 4000 واحد رشد کرد و به […]

ادامه مطلب...