گزارش بازار بورس 23 فروردین

بازار با عرضه شدید شروع کرد. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. بیشترین تاثیر منفی را فولاد و فملی بر شاخص داشتند. شاخص حمل و نقل بیشترین افت را داشت. تنها شاخص مثبت، ذغال سنگ بود. خروج پول حقیقی خیلی زیاد بود. به عبارت دیگر، حقوقی ها خرید زیادی داشتند. شاخص کل 33000 واحد […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 14 فروردین

بازار مثبت شروع کرد و خیلی خوب پیش روی کرد. خساپا امروز هم جلوداری کرد ولی تنها نبود، فولاد و فملی هم صف خرید شدند و شاخص را به سرعت رشد دادند. درآمد ثابت ها خروج پول زیاد و کم نظیری داشتند. کلیت بازار هم ورود پول حقیقی قابل توجهی داشت. نمادهایی که در محدوده […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 17 بهمن

طبق پیش بینی بازار منفی شروع کرد و پر عرضه ادامه داد. خروج پول حقیقی زیاد بود. در واقع حقوقی ها خرید زیادی کردند. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. نمادهای فولاد، فملی، وبصادر حمایت حقوقی زیاد و مشکوکی داشتند. شاخص کل 22 هزار واحد افت کرد. شاخص هم وزن افت 6200 واحدی […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 9 بهمن

بازار با حمایت و رشد 4 هزار واحدی شاخص شروع کرد. پالایشی ها حمایت بیشتری داشتند و زودتر صف خرید شدند. بعد از شتران شپنا، فولاد و فملی خودرو هم صف خرید شد. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی خیلی زیادی داشتند. شاخص کل 29600 واحد رشد کرد و به 1258 هزار واحد نرسید. شاخص […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 6 بهمن

در ادامه حمایتهای دیروز و اخبار منتشره، بازار با حمایت نسبی شروع کرد. پالایشی ها حمایت بیشتری داشتند و زودتر صف خرید شدند. در ادامه عرضه بیشتر شد ولی تقاضا غلبه کرد و شاخص رشد کرد. بعد از صف خرید شدن فارس، فولاد و فملی، خودرو هم صف خرید شد. کمی ورود پول حقیقی و […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 30 آذر

بازار مثبت شروع کرد و شاخص به آرامی رشد کرد. الگوهای صعودی زیادی شکل گرفت. تعداد نمادهای مثبت به بیش از 500 نماد رسید. شپنا و فملی، ساعت پایانی بازار صف خرید شدند. شاخص کل 17 هزار واحد رشد کرد و به 1318 هزار واحد رسید. شاخص هم وزن 4000 واحد رشد کرد و به […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 20 مرداد

بازار امروز هم روند خیلی خوبی داشت. امروز هم بیشترین تاثیر مثبت روی شاخص با فولاد فارس فملی بود. گروه خودرو کماکان ضعیف… بتدای نیمه دوم، کمی عرضه بیشتر شد ولی مجدد تقاضا پیشی گرفت. خروج پول حقیقی و قدرت خریدار افزایشی بود. شاخص کل  30 هزار واحد رشد کرد و به 1483 هزار واحد […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 23 تیر

شاخص با افت 3 هزار واحدی شروع کرد ولی مجدد گارد صعودی گرفت از ساعت 9:30 منفی ها با قدرت خریدار خرید شد و شاخص برگشت. ساعت پایانی تقاضا بیشتر هم شد و شاخص سازهایی مثل شتران و خساپا رشد خوبی کردند. فولاد، فملی، فارس و تاپیکو منفی بسته شدند. نماد دی بیش از 3 […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 20 اردیبهشت

گزارش مختصر بازار بورس مورخ 20 اردیبهشت به شرح ذیل تقدیم می گردد: طبق روال این مدت، گروه فلزات و بانک، حمایت داشتند شاخص کل ابتدا 1500 واحد منفی شد نیمه دوم بازار حمایت ها بیشتر شد روند شاخص برگشت و بیش از 5 هزار واحد مثبت شد خساپا نتوانست در رنج مثبت تثبیت کند […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس شنبه 18 اردیبهشت

گزارش مختصر بازار بورس شنبه 18 اردیبهشت به شرح ذیل تقدیم می گردد: با حمایت در گروه فلزات و بانک، بازار مثبت شروع کرد بلافاصله عرضه شدت گرفت و روند شاخص نزولی شد صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 6 هزار میلیارد وبصادر فملی و 70 نماد دیگر مثبت بسته شدند شاخص کل […]

ادامه مطلب...