گزارش بازار بورس 20 مرداد

بازار امروز هم روند خیلی خوبی داشت. امروز هم بیشترین تاثیر مثبت روی شاخص با فولاد فارس فملی بود. گروه خودرو کماکان ضعیف… بتدای نیمه دوم، کمی عرضه بیشتر شد ولی مجدد تقاضا پیشی گرفت. خروج پول حقیقی و قدرت خریدار افزایشی بود. شاخص کل  30 هزار واحد رشد کرد و به 1483 هزار واحد […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 23 تیر

شاخص با افت 3 هزار واحدی شروع کرد ولی مجدد گارد صعودی گرفت از ساعت 9:30 منفی ها با قدرت خریدار خرید شد و شاخص برگشت. ساعت پایانی تقاضا بیشتر هم شد و شاخص سازهایی مثل شتران و خساپا رشد خوبی کردند. فولاد، فملی، فارس و تاپیکو منفی بسته شدند. نماد دی بیش از 3 […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 20 اردیبهشت

گزارش مختصر بازار بورس مورخ 20 اردیبهشت به شرح ذیل تقدیم می گردد: طبق روال این مدت، گروه فلزات و بانک، حمایت داشتند شاخص کل ابتدا 1500 واحد منفی شد نیمه دوم بازار حمایت ها بیشتر شد روند شاخص برگشت و بیش از 5 هزار واحد مثبت شد خساپا نتوانست در رنج مثبت تثبیت کند […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس شنبه 18 اردیبهشت

گزارش مختصر بازار بورس شنبه 18 اردیبهشت به شرح ذیل تقدیم می گردد: با حمایت در گروه فلزات و بانک، بازار مثبت شروع کرد بلافاصله عرضه شدت گرفت و روند شاخص نزولی شد صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 6 هزار میلیارد وبصادر فملی و 70 نماد دیگر مثبت بسته شدند شاخص کل […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 15 اردیبهشت

گزارش مختصر بازار بورس مورخ 15 اردیبهشت به شرح ذیل تقدیم شما می گردد: با حمایت در گروه فلزات و بانک، بازار بورس مثبت شروع کرد خساپا صف فروش را جمع کرد ولی مجدد صف شد شاخص کل 5 هزار واحد مثبت شد صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 5.8 هزار میلیارد وبملت […]

ادامه مطلب...

روند بازار بورس سه شنبه 7 اردیبهشت

نیمه اول بازار بازار بورس با حمایت در شاخص سازها، مثبت شروع شد خساپا امروز هم عقب تر از بقیه بود فولاد فملی صف خرید شپنا و شستا آستانه صف خرید تعداد نمادهای مثبت بیشتر از 100 نماد شد شاخص به کانال 1200 برگشت نیمه دوم بازار نیمه دوم عرضه شدت گرفت خساپا به سرعت […]

ادامه مطلب...

روند بازار بورس دوشنبه 6 اردیبهشت

نیمه اول بازار طبق انتظار بازار منفی شروع شد خساپا و خودرو با صف سنگین شروع کردند گروه فلزات بانک حمایت بیشتری داشتند و مثبت شروع کردند فشار عرضه، وتجارت را صف فروش و فولاد را منفی کرد نیمه دوم بازار انتظار داشتیم امروز تحرکات مثبت داشته باشیم که همینطور هم شد و نیمه دوم، […]

ادامه مطلب...

روند بازار بورس شنبه 4 اردیبهشت

نیمه اول بازار طبق انتظار بازار منفی شروع شد ابتدا عرضه زیاد نبود ولی به مرور شاخص سازها صف فروش شدند گروه فلزات و بانک حمایت بیشتری داشتند گروه خودرو و پالایش خوب نبودند نیمه دوم بازار روند نزولی ادامه پیدا کرد شاخص 7 هزار واحد منفی شد و از کانال 1200 خارج شد ارزش […]

ادامه مطلب...

روند بازار بورس چهارشنبه اول اردیبهشت

نیمه اول بازار بورس امروز چهارشنبه اول اردیبهشت، روند بازار بورس، طبق انتظار منفی شروع شد ابتدا عرضه زیاد نبود ولی به مرور شاخص سازها صف فروش شدند گروه فلزات و بانک حمایت بیشتری داشتند گروه خودرو و پالایش خوب نبودند نیمه دوم بازار بورس روند نزولی ادامه پیدا کرد شاخص 12 هزار واحد منفی […]

ادامه مطلب...

روند بازار بورس دوشنبه 30 فروردین

نیمه اول بازار طبق انتظار بازار منفی شروع شد و روند شاخص بورس نزولی را ادامه داد. شاخص بلافاصله 8 هزار واحد منفی شد نمادهای مثبت کمی بیشتر از دیروز بودند نمادهای شستا، وبملت، فولاد و فملی حمایت داشتند نیمه دوم بازار از ساعت 11:30 حمایت ها بیشتر شد فولاد و فملی و وبملت مثبت […]

ادامه مطلب...