گزارش وضعیت بازار بورس در ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

با ممنوعیت فروش توسط بازارگردانها، بازار برگشت و طبیعتا این برگشت با تردید زیادی همراه است و تا تثبیت روند، وضعیت ناپایدار است. مهمترین نشانه تغییر روند افزایش ارزش معاملات در روزهای مثبت است. امروز نسبت به دیروز ارزش معاملات کمی بیشتر بود که به فال نیک میگیریم. در ابتدای بازار ورود پول حقیقی داشتیم […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازار منفی شروع شد هر چند شاخص لحظاتی مثبت هم شد ولی به مرور عرضه بیشتر شد و شاخص کل و هم وزن افت زیادی کردند. با منفی شدن بیش از ۶۰۰ نماد الگوهای نزولی زیادی شکل گرفت. هر چند بازار منفی بود ولی تعداد نمادهای صف فروش زیاد نبود و نمادهای صف خرید نسبت […]

ادامه مطلب...

فیلترهای بورسی – آپدیت زمستان 1402

در نسخه جدید رابط کاربری نرم افزار بیفیلتر، صفحه فیلترها تغییر داشته است. این تغییرا در جهت سهولت ترکیب فیلترها و سرعت بارگیری نرم افزار انجام شده است. در این نسخه تلاش شده است دسترسی به فیلترها، با دسته‌بندی استاندارد و کاربردی ارائه شود تا کاربران عزیز بر اساس سبک تحلیلی خود به سرعت به […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

انتظار داشتیم بازار وضعیت بهتری داشته باشد و متعادل دنبال شود ولی عرضه بیشتر از روزهای قبل بود و با منفی شدن بیش از ۵۰۰ نماد، شاخص کل و هم وزن افت کردند و روند نزولی شاخص ادامه پیدا کرد. برآیند معاملات خروج پول حقیقی جزیی را نشان میدهد در حالی که صندوق های درآمد […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازار متعادل و امیدوار شروع کرد بنابراین شاخص‌ها کمی مثبت شدند ولی رشد زیادی نداشتند. به مرور عرضه بیشتر و نمادهای زیر قیمت پایانی بیشتر شدند و الگوهای نزولی زیادی شکل گرفت. با این حال نمادهای صف خرید تعداد و ارزش بیشتری نسبت به صف های فروش داشتند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی جزیی را […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

با اینکه انتظار بازار منفی را داشتیم ولی بازار خیلی امیدور شروع کرد و تا اخر وقت تقاضا افزایشی بود. دقایق پایانی نمادهای شپنا و شستاجمع شدند که میتواند احتمال خبر باشد. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را از بازار نشان میدهد در حالی که صندوق های درآمد ثابت بر خلاف روال چهارشنبه ها خروج پول […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازار امیدوار شروع کرد ولی ساعت آخر معاملات عرضه شدت گرفت و شاخص کل منفی بسته شد. در حالی که شاخص هم وزن مثبت بود. اول وقت الگوهای صعودی زیادی داشتیم ولی تا آخر وقت الگوهای نزولی و صعودی تقریبا متعادل شدند. کلیت بازار ابتدا ورود پول حقیقی  و در نهایت خروج پول حقیقی داشت. […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازار بلاتکلیف بود. هم وزن مثبت و شاخص کل منفی ولی درصد تغییر هر دو شاخص ناچیز بود. نمادها هم به نسبت مثبت یا منفی بودن متعادل بودند. با اینکه تعداد صف های خرید بیشتر بود ولی ارزش آنها کمتر از صف فروش بود. از طرفی علیرغم متعادل بودن بازار، الگوهای صعودی زیاد بودند و […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲

هر چند بازار متعادل شروع کرد ولی عرضه به مرور بیشتر شد و شاخص نزولی و منفی شد. این منفی شدن باعث افزایش الگوهای نزولی در بازار شد و ارزش صف های فروش افزایش یافت. بازار ابتدا ورود پول حقیقی داشت ولی در نهایت برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد، درحالی که درآمد‌ثابت‌ها […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

هر چند بازار متعادل شروع کرد ولی عرضه به مرور بیشتر شد و بازار منفی شد. این منفی شدن باعث افزایش الگوهای نزولی در بازار شد و ارزش صف های فروش افزایش یافت. با اینکه برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد، درآمد‌ثابت‌ها هم خروج پول حقیقی داشتند که نشان از خرید منفی ها […]

ادامه مطلب...