گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲

بازار با تردید شروع کرد و با اینمه نمادهای زیر قیمت پایانی بیشتر بود ولی عرضه شدت نداشت و وضعیت بازار نسبتا متعادل بود. هر چند الگوهای صعودی متعدد بودند ولی الگوهای نزولی بیشتر بودند. صف های خرید هم از نظر ارزش و هم از نظر تعداد بیشتر بود. نمادهایی که خروج پول هوشمند داشتند […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲

بازار با تقاضای زیاد شروع کرد و شاخص به سرعت رشد کرد و به ناحیه مقاومتی ای که در گزارش دیروز عرض شد رسید.نیمه دوم شاهد افزایش عرضه و افزایش نمادهای زیر قیمت پایانی  و الگوهای نزولی بودیم. برآیند معاملات ورود پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها کماکان خروج پول حقیقی خیلی زیادی داشتند. ارزش […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار متعادل شروع کرد ولی نیمه دوم تقاضا افزایش یافت و شاخص رشد خوبی داشت. بیش از ۶۰۰ نماد مثبت و بیش از ۶۰۰ نماد بالاتر از قیمت پایانی بسته شدند. الگوهای صعودی خیلی زیاد و قدرت خریدار بالا بود. برآیند معاملات ورود پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی خیلی […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار مثبت شروع کرد و شاخص رشد خوبی داشت. نیمه دوم عرضه ها بیشتر و نمادهای زیر قیمت پایانی بیشتر شد. نمادهایی که در ناحیه مقاومتی قرار گرفتند تقریبا دو برابر نمادهایی است که در ناحیه حمایتی هستند. همزمان در بازار افزایش عرضه مشاهده می شود. در پی افزایش عرضه، الگوهای نزولی هم […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۸ آذر ماه ۱۴۰۲

روند تقاضا در بازار افزایشی بود و نمادهای مثبت بیش از ۶۰۰ نماد بودند. مثبت شدن بازار، الگوهای صعودی را به شدت افزایش داد. نمادهای بالاتر از قیمت پایانی هم افزایش یافت. تعداد و ارزش صف‌های خرید بیشتر از فروش بود. نمادهای زیادی ورود پول هوشمند داشتند که میتواند سیگنال مهمی برای شکل گیری روند […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۶ آذر ماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار متعادل بود. شاخص مثبت ولی نوسانی بود. عرضه در بیشتر نمادها افزایش یافت و علاوه بر افت شاخص شاخص، باعث افزایش نمادهای منفی شد. نمادهای زیر قیمت پایانی بیشتر از 500 نماد شد. حرکت بازار از مثبت به منفی، الگوهای نزولی را به شدت افزایش داد. افت قیمت باعث تعداد نمادهایی که […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۵ آذر ماه ۱۴۰۲

بازار متعادل بود. شاخص مثبت و صعودی بود ولی رشدی نداشت. هر چند وضعیت نمادها متعادل بود ولی الگوهای صعودی زیادی داشتیم. نمادهایی که ورود پول هوشمند داشتند بیشتر از خروج پول هوشمند بود که نشان از امیدواری معامله گران دارد. ولی هنوز در تایم فریم هفتگی نمادهای زیادی در ناحیه مقاومتی هستند که نشان […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱ آذر ماه ۱۴۰۲

بازار امیدوار شروع کرد ولی توانی برای رشد نداشت. با افزایش عرضه نمادهای زیر قیمت‌پایانی و الگوهای‌نزولی افزایش یافتند. صف های خرید خیلی بیشتر از صف های فروش بود. برآیند معاملات ورود پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروجی پول حقیقی داشتند. این که روز چهارشنبه خروج پول از صندوق ها داریم سیگنال خوبی است. […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

بازار ابتدا مردد شروع کرد و بازار متعادل بود. در ادامه با افزایش تقاضا شاخص کمی مثبت شد و نمادهای مثبت افزایش یافتند. نمادهای بالاتر از قیمت‌پایانی و الگوهای‌صعودی بیشتر بودند. نمادهای صف خرید کمی بیشتر بودند ولی با ارزش کمتر! در تایم فریم روزانه نمادهای زیادی در محدوده‌حمایتی هستند.  برآیند معاملات ورود پول حقیقی […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲

بازار نتوانست در برابر عرضه‌ها مقاومت کند. شاخص منفی و نزولی شد. بیش از ۵۰۰ نماد زیرقیمت‌پایانی بسته شدند. نزدیک ۵۹۰ نماد منفی بودند و الگوهای نزولی هم بیشتر بودند. ۵۱ نماد صف‌فروش شدند که کمی بیشتر از صف‌های‌خرید بود. در تایم فریم هفتگی نمادهای زیادی در محدوده‌مقاومتی هستند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را […]

ادامه مطلب...