گزارش وضعیت بازار بورس در ۵ تیرماه ۱۴۰۲

متعادل بودن بازار امروز قابل پیشبینی بود. شاخص کل ابتدا منفی شد ولی به سرعت شرایط بازار بهتر شد و شاخص کل هم مثل شاخص هم وزن مثبت شد. بازار نیمه‌دوم را با بلاتکلیفی ادامه داد و هیجان خرید زیاد نشد. در نمادهای کگل و کچاد یکباره تقاضا یافت و شاخص را رشد داد. برآیند […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۴ تیرماه ۱۴۰۲

بازار بهتر از انتظار بود. نمادهای مثبت بیش از ۵۰۰ نماد بود. شاخص‌سازها خصوصا پالایشی ها شاخص را رشد دادند. البته رشد شاخص هم وزن هم کم نبود. نیمه دوم عرضه بیشتر شد و نمادهای زیرقیمت‌پایانی بیشتر شدند ولی نمادهای منفی زیاد نشد. یعنی درصد افت نمادها زیاد نبود. برآیند معاملات خروج‌پول‌حقیقی را گزارش داد […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۳ تیرماه ۱۴۰۲

بازار با عرضه آغاز کرد. خصوصا شاخص‌سازها باعث افت شاخص شدند. ولی شاخص هم وزن وضعیت بهتری داشت. نیمه دوم کمی تقاضا بیشتر شد و روند شاخص برگشت ولی بازگشایی ها باعث افت شاخص شد. با اینکه بازار مثبت نبود ولی ارزش صف های فروش هم زیا نبود. عرضه اولیه نیان قدرت خریدار خیلی بالایی […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

طبق انتظار، بازار خوب شروع کرد و شاخص نزدیک ۱۰ هزار واحد رشد کرد. شاخص هم وزن رشد بیشتری را تجربه کرد ولی نیمه دوم عرضه بیشتر شد و شاخص عقب نشست. طبیعتا وقتی بازار از مثبت به منفی می رود، الگوهای نزولی زیاد می شود. با اینکه در ابتدا ورود پول به بازار داشتیم […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۳۰ خرداد ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار متعادل بود. ابتدا عرضه زیاد بود و شاخص منفی شد ولی نیمه دوم تقاضا افزایش یافت و نمادهای بالاتر از قیمت پایانی به شدت زیاد شد. شاخص برگشت و مثبت شد. الگوهای صعودی نیز افزایش یافت. برآیند معاملات خروج‌پول‌حقیقی جزیی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی جزیی داشتند.  ارزش معاملات حدود […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲

بازار مثبت شروع کرد ولی این مثبت ها تداومی نداشت. بازار بعد از رشد ۶ هزار واحدی شاخص، توان ادامه نداشت و نیمه‌دوم نماهای زیر پایانی زیاد شد و شاخص راه رفته را برگشت. با این حال، الگوهای صعودی زیادی داشتیم و ارزش صف های خرید خیلی بیشتر از صف های فروش بود. برآیند معاملات […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

عرضه‌های روز گذشته تداوم داشت و شاخص به سرعت ۲۰ هزار واحد افت کرد. بیش از ۵۰۰ نماد منفی و زیر قیمت پایانی معامله شدند. نیمه دوم تقاضا بیشتر شد و نمادهای بالاتر از قیمت پایانی افزایش یافت ولی شاخص برنگشت. تعداد و ارزش صف های خرید افزایش یافت و الگوهای صعودی شکل گرفت. برآیند […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۷ خرداد ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار چندان توانی نداشت. شاخص نزدیک ۷ هزار واحد مثبت شد ولی همه مسیر رفته را برگشت!!!! نیمه دوم نمادهای زیر قیمت پایانی بیشتر شدند. شاخص سازها وضعیت خوبی نداشتند. صف های خرید زیاد و بیش از ۳۰۰ نماد در ناحیه حمایتی بودند. برآیند معاملات ورودپول‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۴ خرداد ۱۴۰۲

بازار طبق انتظار مثبت بود ولی برای روز چهارشنبه انتظار زیادی نمیشه از بازار داشت! نیمه دوم نمادهای زیر قیمت پایانی بیشتر شدند و شاخص کمی عقب نشست. امروز هم گروه فلزات و پالایش شاخص را رشد دادند. صف های خرید زیاد و بیش از ۳۰۰ نماد در ناحیه حمایتی بودند. برآیند معاملات ورودپول‌حقیقی را […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

انتظار داشتیم نیمه دوم بازار امروز تقاضا افزایش یاد ولی بازار بهتر از انتظار شروع کرد و به مرور جو بازار مثبت شد. گروه فلزات و پالایش شاخص را رشد دادند. الگوهای‌صعودی در حالی زیاد شدند که بیش از ۳۰۰ نماد در ناحیه حمایتی بودند. برآیند معاملات خروج‌پول‌حقیقی جزیی را نشان میدهد هر چند که […]

ادامه مطلب...