گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۴ مردادماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار مثبت بود و نیمه دوم تقاضا بیشتر هم شد. ۶۰۰ نماد مثبت و نمادهای زیادی بالاتر از قیمت پایانی بودند. قدرت خریدار بالا و ارزش صف های خرید بیشتر از فروش بود. برآیند معاملات، ورودپول‌‌حقیقی جزیی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی کم نظیری داشتند.  ارزش معاملات بهتر از هفته قبل […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۰ مردادماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار مثبت بود و نیمه دوم تقاضا بیشتر هم شد. ۶۰۰ نماد مثبت و نمادهای زیادی بالاتر از قیمت پایانی بودند. قدرت خریدار بالا و ارزش صف های خرید بیشتر از فروش بود. برآیند معاملات، ورودپول‌‌حقیقی جزیی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات مثل قبل بود. مهمترین نماد امروز […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۹ مردادماه ۱۴۰۲

بازار بهتر از انتظار و مثبت بود. شاخص سازها رنج مثبت میزدند و ساعت پایانی عمدتا بالاتر از قیمت پایانی بسته شدند. نمادهای مثبت و بالاتر از قیمت پایانی قابل توجه بودند. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات خیلی کم و کمتر از ۵ همت شد!!!! مهمترین نماد […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۷ مردادماه ۱۴۰۲

بازار ابتدا امیدوار و شاخص مثبت شروع کرد ولی بلافاصله عرضه بیشتر شد و روند شاخص نزولی شد. چون بازار از مثبت به منفی رفت الگوهای نزولی خیلی زیاد شدند. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی جزیی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات خیلی کم و کمتر از ۵ همت شد!!!! مهمترین گروه امروز […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲

تقاضا آخر وقت دیروز امروز هم تداوم داشت و بازار مثبت بود و شاخص به سادگی به مرز کانال ۲ میلیون واحد برگشت. نیمه دوم کمی عرضه بیشتر شد ولی ساعت پایانی مجدد تقاضا پیشی گرفت و ارزش صف های خرید بیش از فروش شد. برآیند معاملات، ورودپول‌‌حقیقی زیادی را نشان میدهد. الگوهای صعودی شکل […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲

بازار مثل قبل منفی و با فشار فروش شروع کرد. شاخص به سادگی کانال ۲ میلیون واحد رو از دست داد. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی زیادی را نشان میدهد. ساعت پایانی تقاضا به شدت افزایش یافت و نمادهای بیشتر از قیمت پایانی خیلی زیاد شد. الگوهای صعودی شکل گرفت و قدرت خریدار بیشتر شد. درآمد‌ثابت‌ها خروج […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲

با توجه به افت زیاد شاخص، منتظر بازار متعادلی بودیم ولی بازار خیلی بد شروع کرد و شدت عرضه زیادتر شد. بیش از ۶۰۰ نماد منفی شدند و ارزش صف های فروش بیش از هزار ملیارد شد! فشار فروش حقیقی ها زیاد و الگوهای نزولی زیادی شکل گرفت. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی زیادی را نشان میدهد. […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲

بازار نوسانی بود. ابتدا مثبت شروع کرد و نمادهای زیادی مثبت معامله شدند و شاخص ۱۰ هزار واحد مثبت شد ولی نیمه دوم عرضه شدت گرفت و نمادهای زیر قیمت پایانی افزایش پیدا کرد و شاخص نزولی و در نهایت منفی بسته شد!!!! شاخص سازها عرضه بیشتری داشتند. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی زیادی را نشان میدهد. […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲

بازار منفی بود و حمایت ها را به راحتی از دست داد. کندل نزولی امروز بزرگترین کندل هفته بود. شاخص به سرعت سطح ۲۱۰۰ هزار واحد را از دست داد. بیش از ۶۰۰ نماد منفی بودند ولی ساعت پایانی با رسیدن شاخص به کانال ۲۰۷۰ هزار واحد، تقاضا افزایش یافت و نمادهای بالاتر از قیمت […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۰ تیرماه ۱۴۰۲

امروز هم بازار با تلاش و امید شروع کرد ولی عرضه ها غلبه داشت و روند نزولی تا انتهای بازار تداوم داشت. بیش از ۶۰۰ نماد منفی بودند. الگوهای نزولی زیاد بودند و قدرت فروشنده بالا. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی زیادی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ابتدا خروج و بعد ورودپول حقیقی داشتند. همه گروه ها و […]

ادامه مطلب...