گزارش وضعیت بازار بورس در ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

همانطور که انتظار داشتیم بازار متعادل شروع کرد ولی با صف فروش شدن خودرو عرضه در کل بازار بیشتر شد و افت شاخص شدیدتر شد. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی داشتند.  ارزش معاملات در کانال ۳ همت قرار دارد!!! مهمترین نماد امروز نماد بکام واگرایی مثبت به همراه پول هوشمند […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲

بازار منفی ولی بهتر از انتظار بود. با بازگشایی نماد خودرو وضعیت بازار را بهتر شد و نمادهای بالاتر از قیمت پایانی افزایش پیدا کرد و الگوهای صعودی هم زیاد شد. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات کمتر از هفته قبل بود و به کانال ۳ همت رسید!!! […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار منفی بود. بیش از ۶۰۰ نماد منفی بودند. الگوهای نزولی و قدرت فروشنده بالا بود. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی را نشان میدهد. نمادهای زیادی در ناحیه حمایتی هستند.درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند.  ارزش معاملات کمتر از هفته قبل بود و به کانال ۳ همت رسید!!! مهمترین نماد امروز نماد کنور بیشترین سرانه خرید […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۵ مردادماه ۱۴۰۲

بازار بهتر از انتظار شروع کرد و شاخص مثبت شد ولی بلافاصله عرضه غلبه کرد و شاخص نزولی شد. با اینکه بازار منفی شد و نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شدند ولی الگوهای صعودی بیشتر از نزولی بودند. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات تغییر چشم گیری نداشت. […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۴ مردادماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار منفی بود. با صف فروش شدن خودرو نمادهای منفی بیش از ۶۰۰ نماد شدند ولی این صف به سرعت جمع شد و با برگشت خودرو بازار کمی متعادل تر شد و نمادهای بالاتر از قیمت پایانی افزایش یافتند ولی شاخص برنگشت. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی جزیی […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۳ مردادماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار مثبت بود و بعد از رشد ۱۱ هزار واحدی به آستانه کانال ۲ میلیون واحد رسید ولی نیمه دوم عرضه بیشتر شد و شاخص کمی عقب نشست. نمادهای زیر قیمت پایانی و الگوهای نزولی زیاد شدند. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی داشتند.  ارزش معاملات تغییر چشم گیری […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۲ مردادماه ۱۴۰۲

بازار با عرضه شروع کرد و روند هفته قبل رو ادامه داد. البته تقاضا هم کم نبود و از نیمه دوم بازار برگشت. پالایش و شیمیایی تقاضا زیادی داشتند و پیشتاز بودند. الگوهای صعودی خیلی زیاد بودند و بیش از ۵۰۰ نماد بالاتر از قیمت پایانی بسته شدند. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۷ مردادماه ۱۴۰۲

بازار منفی بود و شاخص به سرعت افت کرد. نمادهای منفی زیاد بودند ولی ارزش صف های خرید زیاد بود. با اینکه الگوهای نزولی زیاد بودند و قدرت فروشنده بالا بود ولی الگوهای صعودی هم کم نبودند. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات تغییر چشم گیری نداشت. مهمترین […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۶ مردادماه ۱۴۰۲

شاخص مثبت بود ولی بازار متعادل بود. در واقع نیمه دوم عرضه بیشتر شد و نمادهای زیادی زیر قیمت پایانی بسته شدند. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی جزیی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند.  ارزش معاملات تغییر چشم گیری نداشت. مهمترین نماد امروز نماد وساپا تابلو خوبی دارد هر چند در مواجهه با مقاومت مهم […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۵ مردادماه ۱۴۰۲

بازار ضعیف شروع کرد و شاخص بعد از رشد ۲ هزار واحدی منفی شد. نیمه دوم تقاضا افزایش پیدا کرد خصوصا در شاخص سازها. بازگشایی شتران شاخص را رشد داد. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات خیلی کم بود. امیدواریم روزهای مثبت ارزش بالاتر باشد. مهمترین نماد امروز […]

ادامه مطلب...