گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲

بازار با امید شروع کرد و شاخص کمی مثبت شد ولی این وضعیت پایدار نبود و با تداوم عرضه شاخص منفی شد. در تایم فریم هفتگی نمادهای زیادی در محدوده‌مقاومتی هستند. بیش از ۵۰۰ نماد زیرقیمت‌پایانی بسته شدند. با اینکه بازار منفی شد ولی شاخص هم‌وزن مثبت بود و الگوهای صعودی بیشتر از نزولی بودند. […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار توانی برای رشد نداشت و عرضه تداوم داشت تا شاخص کاملا روند نزولی داشته باشد. در تایم فریم هفتگی نمادهای زیادی در محدوده‌مقاومتی هستند. نمادهای زیر قیمت پایانی و الگوهای صعودی بیشتر بودند. تعداد صف خرید بیشتر ولی با ارزش کمتر بود. برآیند معاملات خروج پول حقیقی جزیی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲

تردیدها امروز به تصمیم برای عرضه رسید و شاخص نزولی شد. کماکان نمادهای زیادی در محدوده‌مقاومتی هستند. تعداد نمادهای زیر قیمت پایانی و الگوهای نزولی زیاد بودند. با اینکه بازار منفی بود تعداد و ارزش صف های خرید بیشتر بود. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲

بازار با امید شروع کرد ولی نتوانست به تردیدها غلبه کند. نیمه دوم عرضه کمی افزایش یافت و شاخص بعد از رشد ۴ هزار واحدی برگشت و نزولی شد. توجه روی نمادهای ‌کوچک  بود و هم‌وزن رشد بیشتری داشت. نمادهای زیادی در تایم‌فریم هفتگی در محدوده‌مقاومتی هستند. تعداد زیر قیمت پایانی و الگوهای نزولی زیاد […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲

بازار با تردید شروع کرد و شاخص هم منفی بود. نیمه دوم تقاضا کمی افزایش یافت و شاخص برگشت. تقاضا در نمادهای کوچک بیشتر و شاخص‌هم‌وزن مثبت بود. نمادهای زیادی در تایم‌فریم هفتگی در محدوده‌مقاومتی هستند. تعداد صف‌های خرید و الگوهای صعودی زیاد بودند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی جزیی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار توانی نداشت. هر چند شاخص ۳ هزار واحد رشد کرد ولی عرضه بیشتر شد و شاخص کل منفی بسته شد. نمادهای زیادی زیر قیمت پایانی بسته شدند. نمادهای زیادی در تایم‌فریم روزانه در محدوده‌مقاومتی هستند. تعداد صف‌های خرید بیشتر بود ولی با ارزش کمتر. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد. […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار مثبت بود ولی نکته جالب این بود که تا ساعت پایانی تقاضا افزایش داشت و شاخص کاملا صعودی بود. الگوهای صعودی و قدرت خریدار زیاد بود. نمادهای زیادی در تایم‌فریم هفتگی در محدوده‌حمایتی هستند. ارزش صف‌های خرید بیشتر از فروش شد. برآیند معاملات ورود پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲

بازار خوب شروع کرد و بهتر از انتظار بود. با اینکه نمادهای زیر‌قیمت‌پایانی کم نبودند ولی الگوهای صعودی خیلی زیاد بودند. نمادهای زیادی در تایم‌فریم هفتگی در محدوده‌حمایتی هستند.قدرت خریدار بالا و تعداد صف‌های خرید بیشتر بود.برآیند معاملات ورود پول حقیقی را نشان میدهد.درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند.ارزش معاملات تغییر محسوسی نداشت. مهمترین نماد امروز […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲

امروز هم بازار مثبت بود و شاخص رشد خوبی داشت. با اینکه بازار مثبت بود ولی وضعیت نمادها متعادل بود. هم الگوهای کندلی و هم وضعیت نمادها نسبت به قیمت پایانی. نمادهای زیادی در تایم‌فریم هفتگی در محدوده‌حمایتی هستند. قدرت خریدار بالا و تعداد صف‌های خرید بیشتر بود. برآیند معاملات ورود پول حقیقی جزیی را […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲

بازار خیلی بهتر از انتظار شروع کرد و خیلی خوب بسته شد. نزدیم ۷۰ نماد مثبت بسته و بیش از ۵۰۰ نماد بالاتر از قیمت پایانی بسته شدند و الگوهای صعودی زیادی شکل گرفت. نمادهای زیادی در تایم‌فریم هفتگی در محدوده‌حمایتی هستند. قدرت خریدار بالا و تعداد صف‌های خرید بیشتر بود. برآیند معاملات ورود پول […]

ادامه مطلب...