گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۰ تیرماه ۱۴۰۲

امروز هم بازار با تلاش و امید شروع کرد ولی عرضه ها غلبه داشت و روند نزولی تا انتهای بازار تداوم داشت. بیش از ۶۰۰ نماد منفی بودند. الگوهای نزولی زیاد بودند و قدرت فروشنده بالا. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی زیادی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ابتدا خروج و بعد ورودپول حقیقی داشتند. همه گروه ها و […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۹ تیرماه ۱۴۰۲

بازار منفی ولی امیدوار بود. برخلاف انتظار نیمه دوم بازار برنگشت و عرضه شدت گرفت و جو منفی تشدید شد. نمادهای زیر قیمت پایانی بیش از ۵۴۰ نماد و نمادهای منفی هم بیش از ۵۵۰ نماد بود. شاخص سازها حمایت داشتند. هم وزن افت بیشتری داشت. با اینکه نمادهای زیادی در ناحیه حمایتی قرار داشتند […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار منفی بود ولی ابتدا تقاضا بیشتر بود، کمی بعد عرضه ها بیشتر شد و جو منفی تداوم پیدا کرد. الگوهای کندلی نزولی زیاد بودند و بیش از 500 نماد منفی معامله شدند. نمادهای زیر قیمت پایانی هم بالای 500 نماد بودند. با اینکه بازار منفی بود ولی ارزش صف های خرید چند […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲

بازار با امید شروع کرد و تلاش خوبی داشت ولی حرکت شاخص نا تمام ماند و بعد از رشد ۲ هزار واحدی شاخص نزولی شد. برخلاف شاخص کل، هم وزن مثبت بود و مثبت بسته شد. نیمه دوم عرضه بیشتر شد و نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شد. با افزایش عرضه، الگوهای نزولی زیاد شدند. […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲

بازار با امید شروع کرد ولی توان زیادی نداشت.همانطور که در گزارش دیروز عرض شد بازار متعادل بود. شاخص به سختی ۳ هزار واحد رشد کرد ولی برگشت. نیمه دوم عرضه بیشتر شد و نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شد. با افزایش عرضه، الگوهای نزولی زیاد شدند ولی الگوهای صعودی بیشتر بوند. ارزش صفهای خرید […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار مسیر صعود را ادامه داد و با ۶۰۰ نماد مثبت وارد کانال ۲۲۰۰ هزار واحد شد. با ورود شاخص به کانال 2200 زهرا واحد، عرضه بیشتر شد و نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شد. با افزایش عرضه، الگوهای نزولی زیاد شدند. برآیند معاملات خروج‌پول‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی قابل […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲

تقاضا در بازار خوب بود و شاخص به راحتی مقاومتهای مهمی که دیروز اشاره شد را شکست. امروز هم نمادهای مثبت بیش از ۶۰۰ نماد بود. ساعت پایانی شاهد افزایش تقاضا و رشد شاخص بودیم. الگوهای صعودی زیادی در بازار شکل گرفت و بیش از 360 نماد قدرت خریدار داشتند. برآیند معاملات ورودپول‌حقیقی را نشان […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۱ تیرماه ۱۴۰۲

بازار بهتر از انتظار بود. هر چند انتظار فضای منفی را نداشتیم ولی بازار مثبت تر از انتظار ما شروع کرد. نمادهای مثبت به ۶۰۰ نماد هم رسید. الگوهای صعودی زیاد شد. نیمه دوم بازار متعادل تر شد و نمادهای زیر قیمت پایانی بیشتر. ساعت پایانی شاهد افزایش تقاضا بودیم. برآیند معاملات خروج‌پول‌حقیقی را نشان […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۰ تیرماه ۱۴۰۲

بازار تلاش ناموفقی داشت و نتوانست مثبت ادامه دهد و روند، نزولی ادامه پیدا کرد. البته شاخص هم وزن مثبت بود و نمادهای مثبت بیشتر بودند. با اینحال نمادهای زیادی زیر قیمت پایانی بودند. با اینکه بازار منفی بود ارزش صفهای خرید چند برابر فروش شد. برآیند معاملات خروج‌پول‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۷ تیرماه ۱۴۰۲

عرضه های دیروز ادامه داشت. ولی بلافاصله تقاضا افزایش یافت. با اینکه بیش از ۵۰۰ نماد منفی بودند، نمادهای بالاتراز قیمت پایانی بیشتر شدند. شاخص بعد از افت ۱۵ هزار واحدی برگشت ولی رشدی نکرد. ساعت پایانی مجدد عرضه بیشتر شد. چون بازار از منفی به مثبت رفته بود، الگوهای صعودی زیادی شکل گرفت که […]

ادامه مطلب...