گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۲

همانطور که انتظار داشتیم بازار منفی شروع کرد و شاخص نزدیک ۱۴ هزار واحد افت کرد. ساعت پایانی تقاضا افزایش پیدا کرد و شاخص برگشت. بیش از ۵۱۰ نماد بالاتر از قیمت پایانی بسته شدند. قدرت فروشنده و ارزش صف‌های فروش بالا بود. برآیند معاملات خروج پول حقیقی زیادی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۹ آبان ماه ۱۴۰۲

امروز برای بازار روز تردید بود. با اینکه اول وقت شاخص مثبت بود ولی قدرت فروشنده غالب بود و نیمه دوم شاخص منفی شد. بیش از ۵۷۵ نماد زیر قیمت پایانی بسته شدند. الگوهای نزولی به شدت زیاد بودند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات تغییر […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۸ آبان ماه ۱۴۰۲

امروز هم بازار خوب و مثبت بود. بیش از ۶۰۰ نماد مثبت بسته شدند و روند شاخص اکیدا صعودی بود. با اینکه بازار مثبت بود ولی ارزش صفهای فروش قابل توجه بود و نمادهای زیر قیمت پایانی هم کم نبودند. بیش از ۳۶۰ نماد در ناحیه حمایتی هستند. برآیند معاملات ورود پول حقیقی جزیی را […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۷ آبان ماه ۱۴۰۲

بازار زودتر از انتظار ما مثبت شد. بازار در پیشگشایش شاهد اوردرهای حمایتی بود و در آغاز معاملات شاخص کمی منفی شد ولی بلافاصله مثبت و صعودی شد. با اینکه بازار مثبت بود ولی  قدرت فروشنده غالب بود. بیش از ۵۰۰ نماد مثبت بودند و ۱۳۵ نماد الگوی کندلی صعودی داشتند ولی الگوی نزولی وجود […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۶ آبان ماه ۱۴۰۲

بازار تحت تاثیر اخبار به شدت منفی بود. بیش از ۷۰۰ نماد منفی و ۵۶۵ نماد زیر قیمت پایانی بسته شدند. الگوهای نزولی زیاد بود و هیچ الگوی صعودی نداشتیم. قدرت فروشنده غالب بود و بیش از ۳۰۰ نماد صف فروش بودند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی زیادی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۳ آبان ماه ۱۴۰۲

بازار ابتدا منفی بود و شاخص کل کانال ۲ میلیون واحد رو از دست داد ولی بلافاصله تقاضا بیشتر شد و شاخص مثبت شد. در نهایت شاخص زیاد رشد نکرد و بیش از ۴۰۰ نماد زیر قیمت پایانی بسته شدند. الگوهای صعودی خیلی زیاد در حالی که قدرت‌فروشنده غالب بود. برآیند معاملات خروج پول حقیقی […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲ آبان ماه ۱۴۰۲

انتظار داشتیم بازار منفی باشید ولی بازار ابتدا کمی تعلل داشت و شاخص زیاد افت نداشت ولی نیمه دوم عرضه تشدید شد و روند نزولی شاخص ادامه پیدا کرد. بیش از ۶۰۰ نماد منفی و زیرقیمت پایانی بسته شدند. الگوهای نزولی زیاد و قدرت فروشنده غالب بود. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان نمیدهد. […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱ آبان ماه ۱۴۰۲

هر چند انتظار بازار متعادل تری را داشتیم ولی بازار از ابتدا منفی شروع شد. شاخص بلافاصله افت کرد و در نیمه بازار کمی تامل کرد ولی در نهایت در ساعت پایانی روند افت شاخص تشدید شد. کندل شاخص پوششی بود و تقریبا ۴ کندل قبل از خود را پوشش داد که نشانه خوبی نیست. […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲

بازار امیدوارانه شروع کرد و شاخص ۹ هزار واحد رشد کرد. نیمه دوم بازار نمادهای زیر قیمت پایانی بیشتر شدند و شاخص کم افت کرد.در مجوع بازار بهتر از دیروز بود و ارزش صف های خرید بیشتر از فروش شد. قدرت خریدار کمی بیشتر از دیروز بود و الگوهای صعودی و نزولی متعادل بودند. برآیند […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲

بازار امیدوارانه شروع کرد و شاخص ۳ هزار واحد رشد کرد ولی این رشد تداومی نداشت و نیمه دوم نمادهای زیر قیمت پایانی بیشتر شدند و شاخص را پایین آوردند. ساعت پایانی قدرت خریدار کمی بهتر شد و در مجموع الگوهای صعودی زیادی تشکیل شد. برآیند معاملات خروج پول حقیقی جزیی را نشان نمیدهد. درآمد‌ثابت‌ها […]

ادامه مطلب...